Warunki uczestnictwa 

X Warunki związanie z COVID-19
1. Na wyjazd zakwalifikowany zostanie tylko zdrowy uczestnik( na podstawie wypełnionej karty kwalifikacyjnej)
2. W imprezie turystycznej nie może wziąć udziału osoba przebywająca na kwarantannie, osoba zamieszkująca z osobą na kwarantannie lub wobec której przypuszcza się zarażenie COVID-19, osoba która przeszła COVID-19
3. Rodzic/ opiekun prawny zgadza się na pomiar temperatury ciała uczestnika każdego dnia przez wyznaczaną osobę z kadry lub pielęgniarkę 
4. W razie wystąpienia objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszności itp. rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego  zabrania dziecka z wypoczynku do tego czasu dziecko znajdować się będzie w izolatce lub jeśli stan zdrowia będzie poważny zostanie przewiezione do szpitala. 
5. Podczas wypoczynku dziecko powinno dbac o higienę osobistą, dezynfekować ręce stosować się do zaleceń kierownika i kadry .