Normy sanitarne 

Szanowni Państwo,
bezpieczeństwo uczestników jest dla nas najważniejsze. Przygotowana przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi GIS, MEN oraz Kuratorium Oświaty. 

  • mniejsze grupy do 14 osób
  • pokoje 2,3 i 4 osobowe
  • dezynfekcja klamek, sprzętów sportowych, poręczy, rowerów
  • obsługa sprzątająca utrzymująca czystość w pokojach i łazienkach 
  • izolatka 

Zgodnie z wytycznymi spełniamy wszystkie wymogi sanitarne:

  • posiłki w małych grupach z zachowaniem bezpiecznej odległości 
  • 2 razy dziennie pomiar temperatury ciała uczestników
  • opieka lekarza na wezwanie 24h bez wizyty w przychodni 
  • przeszkolona kadra pedagogiczna wyposażona w środki ostrożności i higieny
  • oddzielona strefa dla uczestników obozów/kolonii 

Hotel Guitart Aqua Resort  spełnia wszystkie wymogi sanitarne zgodne z wytycznymi GIS, MEN i Kuratorium Oświaty